ДЕКЛАРАЦИЯ на Инициативния комитет „Дом за пловдивската опера”

Една година след създаването на Инициативния комитет „Дом за пловдивската опера” след активна комуникация с гражданите и представителите на общинските и държавни институции и във връзка с обявеното в публичното пространство решение за изграждане на сграда за пловдивската опера на обособен терен до р. Марица и Международен панаир Пловдив, бихме искали да потвърдим и декларираме следното: >
Инициативният комитет „Дом за пловдивската опера” има за цел:
1. Да съдейства за изграждане на Дом за Пловдивската опера.
2. Да съхрани и разшири чрез различни инициативи влиянието на оперното изкуство върху хората.
3. Да информира и привлича вниманието на широката общественост зa всички изяви на Държавна опера Пловдив в и извън нейния програмен календар.
4. Да съдейства за стратегическото развитие и управление на бъдещия Дом за Пловдивската опера - в административен план
- в икономически и финансов план
- в образователен план
- в комуникативен план
- в национален и международен план
- с експертна помощ

Във връзка с обявеното в публичното пространство решение за изграждане на сграда за пловдивската опера на обособен терен до р. Марица и Международен панаир Пловдив бихме предложили следната прозрачна и коректна процедура:
1. Ако Община Пловдив придобие държавни акции от Международен панаир Пловдив, тя следва на база оценка и финансов баланс да ги "материализира" в квадратни метра площ в югозападната част и лице от имота на Международен панаир Пловдив.
2. За тази площ се обособява имот през Агенцията по кадастъра ,като собственост на Община Пловдив /в югозападната част, лице/.
3. Община Пловдив задейства процедура по урегулиране на новия поземлен имот /ПИ/ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ с отреждане „За сграда за опера“, което вече ще е самостоятелен и независим от останалия терен на панаира обект.
4. Следва задание, конкурс и изграждане.

Инициативният комитет „Дом за Пловдивската опера” декларира експертна готовност и за предложение за бъдещото управление на сградата за пловдивската опера.

Пловдив, 13.04.2017 г.

Инициативен комитет:
инж. Любозар Фратев
доц. д-р инж. Никола Добрев
арх. Илко Николов
ик. Георги Стоев
д-р Мариана Чолакова