Предложение

Чрез инж. Иван Тотев
Кмет на гр. Пловдив
До Общински съвет - Пловдив
от гражданска инициатива „Дом за пловдивската опера“
за построяване на сграда за операта в Пловдив

На основание чл. 46 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, предлагаме да се предприемат необходимите действия за построяване на сграда за Пловдивската опера, място, където тя да разгърне потенциала си, с което ще укрепи и засили позициите си на важен фактор в културния живот на Пловдив и страната.
Създадената през 1953 г. Пловдивска опера има богати традиции и сега разполага със силен състав: най-добрия оркестър в страната, великолепни изпълнители и успешен мениджмънт, което гарантира успех при наличие на подходящи условия.

Днес тази културна институция се ползва с любовта на пловдивчани, генерира устойчив духовен климат на града и е един от важните поборници срещу агресивната субкултура. През 2010 г. с подписка на 22 хил. пловдивски граждани тя бе защитена от закриване. Операта се отблагодарява на защитниците си с богат репертоар: за 2015 г. с 8 оперни премиери, 9 симфонични програми, програми за деца, участия в престижни фестивали, гастроли в страната и чужбина. Над 60 хил. са зрителите на нейните спектакли и концерти за изминалата година. Приходите за 2015 г. са увеличени 284% в сравнение с 2012 г.

В момента Държавна опера Пловдив представя своите спектакли в обновения Дом на културата „Борис Христов”, който е тесен и сега, за да побере всички културни прояви на пловдивски и гостуващи състави на сцената, която не е проектирана за пълномащабни музикални концерти и представления. Държавна опера - Пловдив се нуждае от самостоятелна сцена, не само за себе си, но и заради своята публика и своя град, защото:

1. Липсата на самостоятелна сграда, собствена или не, не позволява на Операта да планира и създаде един по-богат репертоар, да сключва договори за съвместна дейност с европейски културни и финансиращи институции и да планира своята програма години напред – нещо, което би дало възможност и на туроператорите дългосрочно да планират и изготвят своите туристически продукти в сферата на културния туризъм и в крайна сметка ще допринесе за развитието града ни като цяло.

2. Самостоятелната оперна сцена в град Пловдив ще привлича световни оперни, музикални, балетни и др. изпълнители и състави, които имат високи технологични изисквания към сцените, на които гастролират, и ще повиши допълнително качеството на културния продукт, който град Пловдив представя на страната и света.

3. Възможността за разгръщане на целия потенциал на операта в самостоятелна сграда е въпрос не само на културна, но и на образователна принадена стойност. Самостоятелната сцена на операта

• ще задържи в града и страната младите таланти, създавани от Националното училище за музикално и танцово изкуство, Националната гимназия за сценични и екранни изкуства и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство;
• ще привлече чуждестранни студенти в сферата на музикалните изкуства и те биха могли да правят своите стажове в град Пловдив;
• ще даде въможности за музикално образование на европейско ниво на малките деца и учениците в естествена среда.

4. Пловдив и сега изпитва остра нужда от зали за провеждане на културни събития. Титлата „Европейската столица на културата“ ще остане за града и след 2019 г., а Пловдив ще бъде притегателен център за културен туризъм, в т.ч. и на най-интернационалното изкуство – музикалното, което не се нуждае от превод. Идеята за собствена сграда на операта е от 1975 г., но за съжаление не е реализирана, вероятно културата не е била такъв приоритет, какъвто е в момента.

Убедени сме, че Общински съвет-Пловдив има необходимата управленска воля и подпомогнат от нашата гражданската енергия ще направи необходимото за изграждане на „Дом за Пловдивската опера”, с което още веднъж ще докаже стойностните културни амбиции на пловдивчани. Декларираме, че сме готови да се ангажираме с дейности, за да подпомогнем общинските власти за построяване на сграда за Пловдивската опера като:

- проучване и избор на подходящо място;
- извършване на проучване за определяне на проектното задание - брой места, зали и т. н.
- представяне на подходящи проекти и добри практики у нас и в чужбина за сграда, оборудване и т. н.
- активиране на общественото мнение и търсене на широка обществена подкрепа сред пловдивчани.

Уверени сме, че нашата инициатива ще намери широка подкрепа от съгражданите ни, общинските и държавни институции.

От инициаторите и събранието на граждани на гр. Пловдив, проведено на 4 април 2016 г.

Свали предложението на файл