Пресконференция 20 март 2018 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
От името на Съвета на фондация „Дом за Пловдивската опера“ Ви каним на пресконференция, която ще проведем на 20 март 2018 г., вторник, в 11.00 часа, в Концертна зала в град Пловдив.

Поводът за тази пресконференция е катастрофалното състояние на Концертна зала, провалянето на цял сезон за концерти на Държавна опера Пловдив и липсата на адекватна реакция от страна на държавата за ремонтирането ѝ.

Ние, Съветът на фондация „Дом за пловдивската опера” от две години търсим диалог с Министерство на културата, за да помогнем на Държавна опера Пловдив - членове на нашата фондация оказваха помощ при изготвянето на техническото задание за ремонт, с няколко писма до МК искахме среща и изразихме готовност да привлечем за това техническия екип, който е правил обследването на „високото тяло“ от същия комплекс и дори да финансираме, ако това е проблем, процеса, както и да подпомогнем работата на проектанти и строители. Това сме го заявявали нееднократно, резултат няма. Вече месеци наред се бави възлагането на конструктивно обследване на сградата от страна на Министерство на културата и въобще стартирането на ремонта ѝ. Затова решихме да проведем пресконференция в самата Концертна зала, по време на която ще покажем и ще предоставим документални кадри от фактическата мизерия на сградата, както и ще декларираме нашата позиция относно инфраструктурното осигуряване и състояние на залите в Европейската столица на културата през 2019 година.

Надяваме се, че тази пресконференция и Вашият конкретен ангажимент ще съдействат за решаване на проблема с Концертна зала и проблема за липсата на сграда - Дом за пловдивската опера, който продължава да се прехвърля между държавното и общинското управление без конкретен резултат.

С уважение:
Инж. Любозар Фратев
Председател на Съвета на директорите на „Новиз”АД, Председател на УС на Съвет по туризъм – Пловдив, Председател на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“

Доц. д-р инж. Никола Добрев
Председател на Съвета на директорите на „КЦМ 2000”АД, Мениджър на годината – 2015

Арх. Илко Николов
Председател на САБ – Пловдив и Зам. председател на САБ

Ик. Георги Стоев
Управляващ съдружник на фирма „Индъстри уоч”

Д-р Мариана Чолакова
Почетен консул на Федерална република Германия в Пловдив