ПОЗИЦИЯ на Съвета на учредителите на фондация „Дом за пловдивската опера”

Относно: Продължаващото катастрофално състояние на Концертна зала Пловдив и липсата на резултатни действия от страна на Министерство на културата – 5 /пет/ месеца след пресконференцията.

Ние, членовете на Съвета на учредителите на фондация „Дом за пловдивската опера”, проведохме на 20 март 2018 г. пресконференция, на която алармирахме, че Концертна зала в град Пловдив – Европейската столица на културата през 2019 г. е опасна за живота на музиканти и посетители.

Минаха 5 /пет/ месеца без никакъв конретен резултат като например – залата се ремонтира и ремонтът ще приключи на .... от страна на Министерство на културата. Обяснения, че Концертна зала не се ремонтира заради бъдещото изграждане на Център за музикално и сценично изкуство в съседство и изказани съмнения, дали конструктивната фуга между Концертна зала и бъдещата сграда е налична – след като е доказано такава, считаме за деструктивни и удобни за прикриване на фактическото бездействие на Министерството на културата.
Концертна зала в град Пловдив е огледало на това, какво очевидно не е приоритет на държавната културна политика.
Смятаме, че за мизерията на Концертна зала в град Пловдив трябва да бъде поета отговорност от Министерство на културата и от Министъра на културата.

Ние ще предприемем следващи стъпки и ще информираме международните културни институции, включително извършващите мониторинга за Европейска столица на културата, за липсата на отношение на българската държава в лицето на Министерство на културата към културната държавна инфраструктура /за която Министерство на културата носи отговорност/ в Пловдив - Европейската столица на културата през 2019 г.

Пловдив, 4.09.2018 г.


инж. Любозар Фратев
доц. д-р инж. Никола Добрев
арх. Илко Николов
ик. Георги Стоев
д-р Мариана Чолакова