Висшият Административен съд отхвърли жалбата по повод Конкурса за сградата на пл. „Централен"

Висшият Административен съд отхвърли жалбата по повод Конкурса за сградата на пл. „Централен" и вече няма административни и юридически пречки за подписване на договор с архитектурната фирма, спечелила конкурса.

Приложено - Решение на ВАС.