ПОЗИЦИЯ на фондация „Дом за Пловдивската опера“ - 15.03.2021 г.

ПОЗИЦИЯ
на фондация „Дом за Пловдивската опера“ за това, как 5 години (от 2016 г. до днес) „успешно“ НЕ се ремонтира Концертната зала на град Пловдив – Европейска столица на културата през 2019 година

За посочения период – 5 години, ние от фондация „Дом за Пловдивската опера“, освен с каузата ни за построяване на сграда за Пловдивската опера, неотменно се ангажираме и с въпроса за ремонта на Концертна зала. Разпратихме 16 писма, проведохме 3 пресконференции и срещи с Министъра на културата, депутатите от различните политически партии от град Пловдив и др. Създадохме и предложихме идеен проект за ремонт на КОНЦЕРТНА ЗАЛА – безвъзмездно, с нашия труд, знания, умения и енергия. Това свършихме ние. Можете да се запознаете с хронологията по-долу.

Какво свърши Министерство на културата за ремонта на Концертната зала в Пловдив? Ремонт няма, до тук – само процедури без никакъв резултат. Вече 5 /пет/ години няма ремонтирана КОНЦЕРТНА ЗАЛА, тя е затворена, защото е опасна за здравето и живота на изпълнители и публика. На 10 март 2021 г. получихме поредното писмо от Министъра на културата Боил Банов, което отново не внася никаква яснота в казуса с ремонта на Концертната зала в Пловдив.

При положение, че от юли 2020 г. има одобрен инвестиционен проект, осем месеца след това не се случва нищо. Обясненията в писмото от МК, че се провеждат процедури за съгласуване с експлоатационните дружества са повече от странни. Дори и в най-заплетените случаи това не става за 8 месеца, а за не повече от 30 дни! Ние ясно изразихме готовност и за това да помогнем на МК, но не ни се дава конкретна информация за отговорните лица и проблемите, които имат, за да им съдействаме, ако не да ги решим.

Смятаме, че е справедлив нашият въпрос и настояваме за коректен и ясен отговор от Министъра на културата - Какво и най-вече кога трябва да се случи, за да има резултат, за да имаме ремонтирана КОНЦЕРТНА ЗАЛА, за да има концерти в нея? Защо Пловдив е лишен от ключова за културата ни зала вече 5 години, включително и по време на 2019 г., когато беше Европейска столица на културата?

Ние сме граждани, нашата позиция е гражданска и ангажирано културна! Искаме ремонтирана Концертна зала, искаме действия, искаме резултат!

7 октомври 2016 г. – Учредяване на фондация „Дом за Пловдивската опера“.

8 ноември 2016 г. – Пресконференция на Съвета на фондацията, Подписване на Меморандум за съвместна дейност и сътрудничество между Фондацията и Държавна опера Пловдив и представяне на идеен проект за реконструкция на КОНЦЕРТНА ЗАЛА.

14 декември 2016 г. - Писмо до Министър-председателя, трима зам. министър-председатели и Министъра на културата на Р България за подкрепа на реконструкцията на КОНЦЕРТНА ЗАЛА.

Декември 2016 г. – Експертна помощ от члена на Съвета на Фондацията арх. Илко Николов на комисията на Министерство на културата за изготвяне на задание за реконструкция на КОНЦЕРТНА ЗАЛА.

12 януари 2017 г. – Писмо до кмета Иван Тотев, министър Вежди Рашидов и председателя на комисията по бюджет и финанси в 43 НС Менда Стоянова относно реконструкцията на КОНЦЕРТНА ЗАЛА.

12 февруари 2017 г. – Писмо до министър Рашко Младенов за подкрепа на каузата и относно реконструкцията на КОНЦЕРТНА ЗАЛА.

18 май 2017 г. - Писмо до министър Боил Банов относно реконструкцията на КОНЦЕРТНА ЗАЛА.

25 юли 2017 г. – Пресконференция по актуални и неотложни въпроси, свързани с ремонта на КОНЦЕРТНА ЗАЛА.

25 септември 2017 г. - Писмо до зам. министъра на културата Румен Димитров, с копие до председателя на комисията по култура и медии в НС Вежди Рашидов и до председателя на комисията по бюджет и финанси относно ремонта на КОНЦЕРТНА ЗАЛА и изграждане на сграда за Операта.

1 ноември 2017 г. - Писмо до министър Боил Банов с поздравления по случай Деня на будителите и за поетия ангажимент за ремонта на КОНЦЕРТНА ЗАЛА.

2 януари 2018 г. - Писмо до министър Боил Банов относно забавения ремонт на КОНЦЕРТНА ЗАЛА и нова молба за среща.

16 март 2018 г. – Среща на Съвета на Фондацията с министър Боил Банов за уточняване на сроковете за ремонта на КОНЦЕРТНА ЗАЛА и съгласуване на действията за изграждане на сграда за Операта.

20 март 2018 г. - Писмо до кмета Иван Тотев, председателя на ОбСъвет и групите в ОбС за катастрофалното състояние на КОНЦЕРТНА ЗАЛА.

20 март 2018 г. – Пресконференция за катастрофалното състояние на КОНЦЕРТНА ЗАЛА Пловдив и липсата на резултатни действия от страна на Министерство на културата, както и за липса на конкретни действия на Община Пловдив и Министерство на културата за предоставяне на терен за строителство на сграда за Пловдивската опера. С участието на десетки журналисти от национални и регионални медии, народните представители Менда Стоянова и Георги Йорданов и обл. управител Здравко Димитров. На поканата не се отзоваха министър Боил Банов и другите пловдивски депутати.

22 март 2018 г. - Обявена обществена поръчка от МК за „Изработване на ин-вестиционен проект и количествено–стойностни сметки за обект: “Основен ремонт и реконструкция на КОНЦЕРТНА ЗАЛА, Пловдив като мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции“.

5 април 2018 г. – В края на м. март 2018 г., в писмо до МК посочихме пропуските и техническите грешки в Заданието за обществената поръчка. В резултат на това МК спира обществената поръчка „Изработване на инвестиционен проект и количествено–стойностни сметки за обект: “Основен ремонт и реконструкция на КОНЦЕРТНА ЗАЛА, Пловдив като мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции“ поради „технически грешки“ в заданието.

22 май 2018 г. - Писмо до кмета Иван Тотев, председателя на ОбСъвет и групите в ОбС за липсата на тяхна реакция един месец след пресконференцията от 20 март и изпратените писма за катастрофалното състояние на КОНЦЕРТНА ЗАЛА.

Юли 2018 г. – Декларация до медиите за пълната незаинтересованост на градските власти по въпросите поставени в писмото от 22.05.2018 г.

4 септември 2018 г. – Позиция на Фондацията за КОНЦЕРТНА ЗАЛА.

3 октомври 2018 г. – Писмо до двете комисии в НС – г-жа М. Стоянова /В. Рашидов.

10 декември 2018 г. – Писмо до Кмета и МК за КОНЦЕРТНА ЗАЛА.

6 март 2019 г. – Писмо до МК за КОНЦЕРТНА ЗАЛА.

3 септември 2019 г. – Писмо до Председателя на мониторинговата комисия за Европейска столица на културата 2019 към ЕК.

22 януари 2020 г. – Писмо до Кмета за КОНЦЕРТНА ЗАЛА и взаимодействието с МК.

7 юли 2020 г. – Писмо до МК за КОНЦЕРТНА ЗАЛА

4 февруари 2021 г. – Писмо до МК за КОНЦЕРТНА ЗАЛА.

Дълъг е списъкът. Надяваме се, че обществото и медиите ще помогнат на каузата. Пловдив заслужава високо културно ниво!

Пловдив, 15.02.2021 г.


Фондация „Дом за Пловдивската опера“:

Инж. Любозар Фратев
Доц. д-р инж. Никола Добрев
Арх. Илко Николов
Ик. Георги Стоев
Д-р Мариана Чолакова